Af hverju er dýrt að byggja?

Flókið regluverk eykur bæði tíma og kostnað sem fer í byggingu húsnæðis hér á landi. Flækjustigið leiðir á endanum til hærra húsnæðisverðs.


Þetta er meðal annars niðurstaða kortlagningar byggingarferlisins sem unnin var af Samtökum iðnaðarins og Viðskiptaráði Íslands og fjallað er um í frétt á vefsíðu Viðskiptaráðs Íslands og einnig er umfjöllun um málið á mbl.is.


Kortlagninguna má skoða á slóðinni vi.is/byggingarferli

 
Og áfram segir í frétt á á vefsíðu Viðskiptaráðs Íslands:

Byggingarferlinu má skipta í tólf skref. Í hverju þeirra mætir húsbyggjandi vandamálum þegar kemur að íþyngjandi regluverki eða óskilvirkum vinnubrögðum hjá hinu opinbera. Oftar en ekki eru þessu vandamál séríslensk.

Nokkur dæmi um kvaðir í núverandi regluverki:

Byggingarfulltrúa ber að skoða allt að 904 atriði þegar hönnunargögn eru afgreidd. Skortur á samræmdum vinnubrögðum leiðir til þess að stór hluti fulltrúa fer yfir öll atriðin þótt um smærri framkvæmdir sé að ræða og slíkt sé óþarft.

Húsbyggjandi getur þurft að leita til 51 ólíkra byggingarfulltrúa eftir því hvar eignin er staðsett. Fulltrúarnir geta gefið misvísandi upplýsingar og sinna leiðbeiningarskyldu sinni oft með ófullnægjandi hætti.

21 sjálfstæð áfangaúttekt auk öryggis- og lokaúttektar þurfa að fara fram áður en mannvirki er tekið í notkun.

Samtök iðnaðarins og Viðskiptaráð kalla eftir einfaldara regluverki og breyttri stofnanaumgjörð. Meðal annars ætti að veita Mannvirkjastofnun skýrt íhlutunarvald gagnvart byggingarfulltrúaembættum, samræma reglur um lóðaúthlutanir á landsvísu, fækka atriðum sem farið er yfir við afgreiðslu byggingarleyfis, heimila húsbyggjanda að sinna jafnframt hlutverki byggingarstjóra í sérbýli, þrepaskipta kvöðum um skil hönnunargagna, draga úr umframkröfum í byggingareglugerð, auka notagildi áfrýjunarréttar, einfalda gjaldheimtu sveitarfélaga og fækka sjálfstæðum úttektum.